สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91140
โทรศัพท์ : 0-7472-4876, แฟกซ์ : 0-7472-4876  E-mail : admin@khuanpho.go.th
Powered By WNT.CO.TH